Naslovna » O nama » Ovaj preduzetnički model sada postoji i u Srbiji

Ovaj preduzetnički model sada postoji i u Srbiji

Osnivanjem Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta u Beogradu, ostvaren je san da odlične ideje najzad budu pretočene u praksu.

U proteklih 15 godina, Srbija je ostala bez velikog broja izvanrednih istraživača i naučnika zbog toga što u zemlji nije bilo dovoljno mogućnosti za njihov rad. Ideja osnivanja Poslovno-tehnološkog inkubatora je da se obezbedi mesto u kome će dobre ideje moći da ugledaju svetlost dana i pruži prilika istraživačima da se takmiče sa svojim kolegama na svetskim tržištima.

Inkubator je osnovan kao zajednički projekat četiri tehnička fakulteta Beogradskog univerziteta (Građevinski, Mašinski, Elektrotehnički i Tehnološko-metalurški), Opštine Palilula i Inicijative za demokratsku tranziciju. Projekat je takođe održan od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).